ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY BELEID BIJ DI BELLINI

Dit is de website van di Bellini

Ons postadres is
Kortedreef, 7

2970 Schilde
Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0424 152 690
Ons bedrijf is gevestigd op dit adres: 
Luitberg, 2

1853 Strombeek-Bever
Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid 

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:
- uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om de inhoud van onze website te verbeteren 
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies (dit is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om
Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server


Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid? 

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

- via e-mail: info@dibellini.be
- via telefoon: 022678214
- via fax: 022678605
- per post: Kortedreef, 7
, 2970 Schilde
- op het volgend adres: lUITBERG, 2 - Box 6

1853 Strombeek-Bever
- Kortedreef,7
2970 Schilde

- Ons bedrijf is bereikbaar op volgende dagen/uren: Maandag t.e.m. Vrijdag van 09h30 TOT 18h30
Als u ons uw postadres via het web meedeelt

zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt
kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt

zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt

zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt

zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met:

- ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres